Kontakti

Latvijas Alfas birojs

Koordinatore – Dita Kuģeniece, Iveta Litvina-Freimane,
Tel: +371 27012122; e-pasts: info@alfakurss.lv

Grāmatas iespējams saņemt Rīgā, Daugavgrīvas ielā 1 (Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcās Diakonijas centrā).

Lai saņemtu konsultāciju, informāciju, metodiskos materiālus, lūdzu pirms tam sazināties telefoniski vai pa e-pastu.

______________________________________________________________________________________
INFORMĀCIJA ZIEDOTĀJIEM 

Rekvizīti:
Nosaukums
Fonds „Alfa Latvija“
Reģ. Nr. 
50008133411
Jurid. adrese 
Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
Banka 
AS Swedbanka
Kods      
HABALV22
Konta Nr.    
LV04HABA0551023129789
 
JŪSU ZIEDOJUMI ALFAS MISIJAS ATBALSTAM TIEK LAIPNI GAIDĪTI!