Laulāto kurss


Laulāto kurss ir paredzēts ikvienam pārim – vienalga, vai esat kopā vienu vai sešdesmit vienu gadu, vienalga, vai jums ir stipra ģimene vai arī cīnāties par tādu. Arī tad, ja jūsu laulība ir ļoti veiksmīga, kurss jums palīdzēs nostiprināt jūsu labos ieradumus.
Laulāto kursam paredzētie materiāli ir:

Laulāto Kursa DVD, Nikija un Silas Lī lekcijas - video fragmenti ar pāriem, kuri dalās savā pieredzē par Laulāto kursu - intervijas ar cilvēkiem ielās visā pasaulē; pārtraukumi praktiskiem uzdevumiem un brīži pāra savstarpējām sarunām.
DVD komplekts sevī ietver 4 DVD diskus.
 
  Grāmatnīcā      

Lekciju laikā katram no pāra ir jābūt Laulāto kursa Rokasgrāmatai. Šo rokasgrāmatu paredzēts lietot kopā ar Laulāto kursa ietvaros lasītām lekcijām. 
Grāmata ir aizpildāma Laulāto kursu laikā un tanī ir ietverts gan informācija apjoms, gan 
jautājumi, gan vietas atbildēm.    Grāmatnīcā      

Vēl ir iespējams iegūt elektroniski bezmaksas Laulāto kursa lekcijas vadītāja  rokasgrāmatu,  par to, lūdzu, vaicāt mums uz e-pastu: info@alfakurss.lv  vai zvanīt27012122.

Kā vēl viens materiāls tiek piedāvāta Grāmata Laulātajiem. Šī grāmata būs gan noderīga ikdienas ģimenes dzīvē, gan lieliska dāvana draugiem, kuriem novēlam būt un palikt stiprā laulībā, stiprā ģimenē.

   Grāmatnīcā