Privātums

Visas tiesības paturētas. 
Nav atļauta nedz grāmatu, nedz kāda cita Alfas publikāciju materiāla vai tā daļas pārpublicēšana jebkurā formātā un jebkuriem līdzekļiem, ieskaitot kserokopēšanu, ierakstīšanu vai uzglabāšanu  jebkurās uzglabāšanas un atgūšanas ierīcēs bez rakstiskas autortiesību turētāja vai īpaši pilnvarota aģenta atļaujas.