Alfa

 Lai veiksmīgi vadītu Alfas savā draudzē, iesakām Jums iziet apmācību kursu, kurā Jums pastāstīs gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas, kā Alfu draudzē padarīt īstu.

Šinīs ampācībās izmantojam Alfas komandas apmācības rokasgrāmatu, taču noderēs arī Grāmatiņa: Kā uzsākt Alfa kursu?
 Grāmatnīcā      Kā uzsākt AK? Grāmatnīcā   Grāmatnīcā


Alfas notiek kā lekciju cikls. Alfakursa dalībniekiem jeb viesiem tiek izdalītas Alfa kursa rokasgrāmatas, kurās katrai lekcijai ir konspekts un jautājumi. Šīs visas lekcijas tiek iztirzātas grāmatā Dzīves jautājumi, kas ir liels palīgs kursa lektoram.

 Grāmatnīcā    Grāmatnīcā  

Ja nav iespējams uzaicināt lektoru uz Jūsu Alfu tad lielisks palīgs ir Alfa Kursa DVD materiāls. Tas ir angļu valodā ar subtitriem latviski. 

     Grāmatnīcā

Vēl iespējams iegūt papildmateriālus, kas ir datorversijā un ir pieejami bezmaksas. Par tiem interesēties, mums piezvanot!