Latvijas Alfas Grāmatnīca

Dārgais apmeklētāj, prieks Tevi sveikt Latvijas Alfas jaunajā interneta grāmatnīcā!
Līdzās jaunai, ērtai iespējai iegādāties Alfa kursa rīkošanai nepieciešamos materiālius - vadītāju grāmatas, dalībnieku rokasgrāmatas un lekciju video DVD, sniedzam arī informāciju par Alfu un kursiem Latvijā, kā arī aicinām reģistrēt savu kursu!

Mūsu vīzija ir evanģelizācija tautā un pārvērtības sabiedrībā.
Mūsu misija ir dot jebkuram iespēju dzirdēt Labo Vēsti par Jēzu Kristu, apmeklējot mūsdienīgu Alfa kursu dzīvesvietas tuvumā.

Alfa Latvija ir nodibinājums, kas veicina Alfa kursu un tā nozaru attīstību Latvijā.
Alfa (Alpha) ir šorīd pasaulē viens no izplatītākajiem un efektīvākajiem evanģelizācijas veidiem. Alfa kurss ieveved cilvēkus dzīvās mīlestībā dibinātās attiecībās ar Trīsvienīgo Dievu un draudzi. Līdzās Alfai kā patstāvigi novirzieni ir radušies attiecību kursi – Laulāto kurss, Pirmslaulību kurss un Vecāku kurss, palīdzot stiprināt ģimeni un attiecības tajā.
Alfa Latvija birojs nodarbojas ar materiālu tulkošanu, izplatīšanu, apmācību veikšanu draudzēs, individuālu konsultēšanu, konferenču un semināru rīkošanu.
Alfa tiek rīkota kristīgajās draudzēs, klubos, kafejnīcās, mājās, darba vietās, skolās, ieslodzījuma vietās, pansionātos un armijā.

Mēs strādājam kopā ar visu konfesiju draudzēm, palīdzam tām augt un stiprināties Dieva mīlestībā.

Komanda:
Administratori - koordinatori:
Dita Kuģeniece, Iveta Litvina-Freimane
Padomes locekļi:
māc. Rinalds Grants
priesteris Rihards Rasnacis
māc. Edgars Mažis,
Ģirts Pētersons


Alfa Latvija galvenā lapa